DEX QM technology

for a better 'lifetime'

DEX QM technologie is een innovatie die elk ander smeermiddel overtreft in levensduur, duurzaamheid en rentabiliteit.

DEX QM Premium smeermiddelen belangrijkste voordelen in de praktijk:

  • Geschikt equivalent voor Motor, Tandwielkasten en Hydraulische toepassingen 
  • Significante energie-consumptie besparing in vergelijk met referentie smeermiddelen 
  • Significante CO2 reductie en NOx reductie 
  • Significante smeerolie-consumptie besparing
  • Minimaal 4 x langere standtijd met DEX QM Motor-smeerolie 
  • Onderhoud besparing  - verlengde onderhoudsintervallen (minder druk op personeel) 
  • Temperatuur reductie
  • Machine geluidsreductie
  • Reductie van machine resonantie
  • Minder uitval van machines

DEX QM - Premium blogs

Verminder je onderhoud met DEX QM

Noodzakelijk onderhoud is het gevolg van slijtage. Slijtage is meestal het gevolg van wrijving. Als de wrijving in equipment wordt verlaagd dan volgt daar als natuurkundige wetmatigheid uit, dat er minder slijtage zal optreden. Slijtage testen door meerdere laboratoria uitgevoerd op basis oliën hebben uitgewezen, dat de DEX QM technologie toegepast op deze oliën leidt tot een slijtage vermindering van 49%(!), hetgeen betekent, dat onderdelen 2-3 keer zo lang meegaan, omdat slijtage geen lineair proces is.

Verlaag je energieverbruik met DEX QM

U gaat hoe dan ook brandstof besparen middels het gebruik van de DEX QM smeermiddelen. De reden daarvoor is, dat de DEX technologie in willekeurig welk equipment dan ook zorgt voor verlaging van de wrijving en het is een natuurkundige wetmatigheid, dat wrijvingsvermindering leidt tot besparing van energie.

Verlaag de CO2 (en NOx) uitstoot met DEX QM

Met DEX QM verlaagt u de CO2 uitstoot op 2 manieren. U gaat hoe dan ook een brandstofbesparing realiseren als gevolg van de sterk verminderde wrijving in het door u gebruikte equipment, welke het gevolg is van de DEX QM technologie, waarbij de langgerekte koolwaterstof ketens waaruit basis oliën zijn opgebouwd worden omgevormd tot een zeer veel krachtiger bolletjesstructuur.

DEX QM Premium Lubricants - Dubbel Blended, Dubbel Premium

Testen bevestigen keer op keer dat DEX QM Premium Lubricants de wrijving in motoren, keerkoppelingen, en hydraulische systemen aanzienlijk verlagen, waardoor deze veel soepeler lopen. Met andere woorden: u haalt meer energie uit dezelfde hoeveelheid brandstof. DEX QM smeermiddelen verlagen ook de temperatuur in motoren, vaak tot onder de kritische drempelwaarde voor NOx-uitstoot. Als gevolg van het zeer krachtige, schoonmaak- en afdichtingsproces dat onder invloed van de DEX QM oliën plaatsvindt keert verloren vermogen ook terug. Bij Dex Premium Lubricants werken we niet met mysterieuze additieven. Door middel van DEX QM technologie verbeteren we de basisolie en veranderen we het gedrag van het smeermiddel. Een proces op maat in vier fases:

fase 1

Bepalen van de beste basisolien voor DEX QM technologie toepassingen

Onze blender zoekt en bepaalt welke basisolie het best past bij de activering door DEX QM technologie en de gevraagde smeerolie specificaties van de klant / OEM.


fase 2

Verbeteren van premium basisolie met DEX QM technologie

We gaan om tafel met klanten om te horen aan welke specificaties hun smeermiddel moet voldoen. Elk vrij verkrijgbaar smeermiddel kan via onze DEX QM technologie verbeterd worden tot een product op maat. In onze speciale productiefaciliteit wordt de basisolie van het door de klant geselecteerde smeermiddel verwerkt en de DEX QM technologie samengebracht. Tijdens dit proces bindt de DEX QM technologie met de koolstofketens in de olie. Die ‘krullen’ als het ware op rondom de deeltjes tot dicht opeengepakte bolletjes. De sterk verbeterde double premium basisolie is chemisch niet te onderscheiden van de originele premium basisolie, maar gedraagt zich in de praktijk beter.


fase 3

Mengen met 'Fit for Use' premium additieven conform (OEM) specificaties

De door DEX QM technologie verbeterde dubbel premium basisolie wordt overgebracht naar onze partner Transnational Blenders, die de door OEM gevraagde additieven bijmengt om aan de vereiste 'geschikt voor gebruik' specificaties te voldoen. Na de dubbele blending creëren de geactiveerde 'DEX QM bolletjes’ in onze smeermiddelen een ultradunne, maar zeer elastische constant bewegende laag tussen het oppervlak en het smeermiddel, waardoor wrijving drastisch wordt verminderd.


fase 4

Superieure resultaten vergeleken met traditionele smeermiddelen

Het resultaat: een dubbel blended, dubbel premium smeermiddel dat voldoet aan alle specificaties die de klant (en de OEM) nodig heeft, maar superieure prestaties levert vergeleken met traditionele smeermiddelen.